Ε.Σ.Ε.Π.Ι

Ελληνική Συμβουλευτική Εταιρεία για θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

"Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντα του που απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του" 
 
Οικουμενική Διακύρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, άρθρο 27 παρ.2