Η Ελληνική Συμβουλευτική Εταιρεία για θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ε.Σ.Ε.Π.Ι) είναι σήμερα ο μοναδικός φορέας που προστατεύει παράλληλα με τα Πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των χρηστών μουσικής.


Ένας από τους σκοπούς της ίδρυσης του φορέα, είναι η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ μουσικής για τους επαγγελματίες που κάνουν χρήση μουσικής στα καταστήματα τους. 


Η ΕΣΕΠΙ διαχειρίζεται το μεγαλύτερο Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο μουσικής, απαλλαγμένο από ΑΕΠΙ και GEA.

 

Έτσι είναι σε θέση να παρέχει την ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ από τους Δήμους, ΧΩΡΙΣ την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων στην ΑΕΠΙ. 


Σε πολλές περιπτώσεις η ΕΣΕΠΙ εγγυάται την ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ των επιχειρήσεων (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και Ξενοδοχεία) στην ΑΕΠΙ και στην GEA.