"Η δημιουργικότητα και η επιχειρηματική καινοτομία δεν έχουν όρια.

Η Κοινωνική Οικονομία, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και οι νέες επιχειρηματικές πρακτικές προσφέρονται ως μοναδικά πεδία, όπου εναλλακτικά σκεπτόμενοι πολίτες κάνουν θαύματα, δημιουργώντας τις δικές τους ιστορίες επιτυχίας και ανταποδίδοντας μέρος από τα οφέλη τους στην κοινωνία.

Η                                                                                  υποστηρίζει αυτές ακριβώς τις προσπάθειες, φέρνοντας για                          στην Ελλάδα εξειδικευμένη και υψηλού επιστημονικού επιπέδου τεχνογνωσία, σε συνεργασία με πρωτοπόρους θεσμούς στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης".
 Άνθρωπος & Πολιτισμός 
πρώτη φορά